بازگشت
خانه > اخبار > برخی از تصاویر مراسم هفتمین سالگرد آیت الله العظمی منتظری تاریخ انتشار : 1395/07/15

برخی از تصاویر مراسم هفتمین سالگرد آیت الله العظمی منتظری در حسینیه اعظم نجف آباد

هفتمین سالگرد حسینیه اعظم نجف آباد هفتمین سالگرد حسینیه اعظم نجف آباد هفتمین سالگرد حسینیه اعظم نجف آباد هفتمین سالگرد حسینیه اعظم نجف آباد هفتمین سالگرد حسینیه اعظم نجف آباد